shinobu terajima official website
Kafka on the Shore - 2019
Himitsu no Hanazono - 2018 Hedda Gabler - 2018 Amours adulteres - 2018
ROPPONGI KABUKI"ZATOICHI" - 2017 OTHER DESERT CITIES - 2017
ARCADIA - 2016 GO GO BOYS GO GO HEAVEN - 2016 NIKUSEI - 2016
Kindan-no-ratai Directed by Daisuke Miura - 2015
Hakushakureijo Kotakagari Mariko-no-nanatsu-no-taizai Directed by Kim Sujin - 2011 Top Girls Directed by Yumi Suzuki - 2011
Yaketa-totanyane-no-ue-no-neko Directed by Yuko Matsumoto - 2010 Chi-ha-tattamama-nemutteiru Directed by Yukio Ninagawa - 2010
Private Lives Directed by John Caird - 2008
Fool for Love Directed by Sadao Yukisada - 2007 The Marchant of Venice Directed by Gregory Doran - 2007
Kaku-onna Directed by Ai Nagai - 2006
Shin-chikamatsu-shinju-monogatari Directed by Yukio Ninagawa - 2004 Nire-no-kokage-no-yokubo Directedby RobertAllanAckerman - 2004
Sabu Directed by James Miki - 2003 Match-uri-no-shojo Directed by Sakate Yoji - 2003 Zeami Directed by Tamiya Kuriyama - 2003
Kigeki-jigoku Directed by Rasaru Ishii - 2002 Yokubo-to-iu-na-no-densha Directed by Yukio Ninagawa - 2002 Shi-no-shi-no-shi Directed by Eriko Watanabe - 2002
Pikadon-kijimuna Directed by Tamiya Kuriyama - 2001 Prood Directed by Hitoshi Uyama - 2001
Gozonji Asakusa-Paradice Directed by Teruhiko Kuze - 2000 Tenpesuto Directed by Yukio Ninagawa - 2000 The Greeks Directed by Yukio Ninagawa - 2000
Natu-no-yo-no-yume Directed by Yoshihiro Kurita - 1999 Taisho-Yotuya-Kaidan Directed by Yoshihiro Kurita - 1999
Aimy’s View Directed by Rudolf Ziolo - 1998
February shinpa toubetu ko Directed by Teruhiko Kuze - 1997 Kiseki-no-hito Directed by Michel Broom - 1997
Furuamerika-ni-sode-wa-nurasaji Directed by Tamasaburo Bando - 1996 Hanaoka Seishu-no-tuma Directed by Mikio Mizutani - 1996
Chikamatsu-shinju-monogatarai Directed by Yukio Ninagawa - 1995
Koibumiya-ichiyou Directed by Toru Emori - 1994
Koi-to-kamen-to-carnival Directed by Nobuhiko Nishikawa - 1993 Chi-no-konrei Directed by Yukio Ninagawa - 1993
Kindan-no-ratai Directed by Daisuke Miura Hakushakureijo Kotakagari Mariko-no-nanatsu-no-taizai Directed by Kim Sujin Top Girls Directed by Yumi Suzuki Yaketa-totanyane-no-ue-no-neko Directed by Yuko Matsumoto Chi-ha-tattamama-nemutteiru Directed by Yukio Ninagawa Private Lives Directed by John Caird Fool for Love Directed by Sadao Yukisada The Marchant of Venice Directed by Gregory Doran Kaku-onna Directed by Ai Nagai Shin-chikamatsu-shinju-monogatari Directed by Yukio Ninagawa Nire-no-kokage-no-yokubo Directedby RobertAllanAckerman Sabu Directed by James Miki Match-uri-no-shojo Directed by Sakate Yoji Zeami Directed by Tamiya Kuriyama Kigeki-jigoku Directed by Rasaru Ishii Yokubo-to-iu-na-no-densha Directed by Yukio Ninagawa Shi-no-shi-no-shi Directed by Eriko Watanabe Pikadon-kijimuna Directed by Tamiya Kuriyama Prood Directed by Hitoshi Uyama Gozonji Asakusa-Paradice Directed by Teruhiko Kuze Tenpesuto Directed by Yukio Ninagawa The Greeks Directed by Yukio Ninagawa Natu-no-yo-no-yume Directed by Yoshihiro Kurita Taisho-Yotuya-Kaidan Directed by Yoshihiro Kurita Aimy’s View Directed by Rudolf Ziolo February shinpa toubetu ko Directed by Teruhiko Kuze Kiseki-no-hito Directed by Michel Broom Furuamerika-ni-sode-wa-nurasaji Directed by Tamasaburo Bando Hanaoka Seishu-no-tuma Directed by Mikio Mizutani Chikamatsu-shinju-monogatarai Directed by Yukio Ninagawa Koibumiya-ichiyou Directed by Toru Emori Koi-to-kamen-to-carnival Directed by Nobuhiko Nishikawa Chi-no-konrei Directed by Yukio Ninagawa
(c)2010 TOP COAT GROUP Co,ltd. Allrights reserved.